La Teua Ràdio els ofereix cada dia la predicció de l’oratge del dia següent segons dades aportades per l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Foto: Monòver – La Teua Ràdio