La Majordomia de la Mare de Déu del Remei de Monòver es va reunir ahir amb diverses associacions monoveres per tal de fer la primera presa de contacte amb la Comissió que se encarregarà d’organitzar el Centenari del Patronatge Canònic de la Verge a la localitat, segons han informat a La Teua Ràdio.

Publicitat.

L’acte es va convocar amb la finalitat «d’exposar als col·lectius culturals de la ciutat, el projecte de la Majordomia i la Parròquia ha iniciat per a commemorar el Primer Centenari des de que la Mare de Déu del Remei és patrona de Monòver». Un acte que va comptar amb «l’assistència de dotze associacions i entitats locals».

Durant la reunió tant el Cura Pàrroc D. Manuel Llopis, com la presidenta de la Majordomia, Isabel Torregrosa, van fer una exposició d’aquest «il·lusionant projecte que culminaria amb la concessió d’un Any Jubiliar Extraordinari per a la ciutat de Monòver, per part del Papa Francisco. Esdeveniment basat en la celebració de l’esmentant centenari», com expliquen.

La relevància d’aquesta concessió per a la història local de Monòver «conlleva la implicació i el suport de tota la ciutat, tant a nivell col·lectiu com personal», per la qual cosa ahir es va remarcar «que tothom haurà d’aportar el seu granet d’arena, en forma d’activitats, per a aconseguir tan important meta».

Després d’aquesta primera reunió, «les associacions interessades hauran de reunir-se i estudiar les possibles activitats que podrien dur endavant per a remitir un dossier a Roma i acreditar així l’estima, la devoció i el compromís de la població amb la Patrona», expliquen.

Per tant, des de la Majordomia inviten a la resta d’associacions, col·lectius o particulars que estiguen interessats en participar en aquests actes. Per a això, «s’ha dipositat un breu formulari en la Sagristia de la parròquia, per a reomplir-lo i tornar-lo quant abans, per a poder confeccionar un calendari d’actes».

Tant la Parròquia com la Majordomia estan «molt contents i satisfets amb la il·lusió amb la qual s’ha rebut aquest projecte i inviten a tothom «a participar i fomentar la nostra cultura i tradicions».