La confraria monovera Nostra Senyora de la Dolorosa, coneguda familiarment a Monòver com la Dolorosa, porta setmanes assajant, tant costalers com tambors, per a la celebració de la Processó Solemne i Extraordinària que es durà a terme el pròxim dissabte, 19 d’octubre, en commemoració del 75 Aniversari Fundacional.