Després de dos dies de deliberació el Tribunal Suprem ha fet marxa enrere per a, ignorant la seua última fallada, recuperar la doctrina anterior a la sentència del 18 d’octubre.

L’Alt Tribunal ha fallat finalment que seran els clients els qui hagen d’assumir el cost de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.

El canvi de criteri i la forma en la qual s’ha produït (amb una revocació en ple de la Sentència que havia adoptat la sala especialitzada del Tribunal Suprem), provoquen una innegable alarma social i instal·len un dubte sobre la independència judicial, que un estat de dret no es pot permetre, com expliquen des de Comisions Obreres.

No és la primera vegada que els tribunals són els que acaben de definir els criteris sobre el negoci financer particularment en el referit a la concessió d’hipoteques (clàusules sol sense anar més lluny) o altres productes financers (preferents).

Per a CCOO, els successius canvis de criteri que s’han produït en tot just 25 dies respecte als AJD són un despropòsit que provoca alarma social i una comprensible reacció ciutadana.

Per a CCOO, i sense prejudici del paper que el Poder Judicial ha de tindre com a garant de la legalitat vigent, la qual cosa és prioritari és actualitzar les normes que protegisquen els drets dels consumidors i usuaris, i donen seguretat jurídica a l’activitat financera.

No és de rebut que la Llei Hipotecària porte dos anys “dormida” en seu parlamentària, quan és la norma destinada a dotar de seguretat jurídica en el sector i a garantir la protecció dels drets dels clients, en una activitat amb una evident asimetria en la informació.

La igualtat davant la Llei és un principi irrenunciable en un Estat de Dret, i la feblesa en la regulació legal deixa indefensa a la ciutadania davant la capacitat d’acció dels lobbys empresarials, segons CCOO.

D’altra banda la falta de seguretat jurídica condiciona decisions econòmiques no solament en el mercat hipotecari. CCOO recorda que aquesta sentència pot tindre un recorregut judicial fins a instàncies europees, per la qual cosa encara no és un tema resolt en ferm.

Finalment, CCOO recorda que aquestes polèmiques producte de la deficiència en la regulació a vegades, de males pràctiques financeres en unes altres, o d’actuacions de la justícia com la que ara ens ocupa, acaben tenint conseqüències sobre les i els treballadors del sector. Són elles i ells els qui finalment treballen amb els consumidors, clients i usuaris, i pateixen les conseqüències de decisions alienes, que provoquen indignació social.