El total de persones desocupades en les comarques Vinalopó-Vega Baixa a data 31 de Juliol és 75.347, segons ha explicat Carmen Palomar Romájn, secretària general de CCOO Vinalopó-Vega Baixa a La Teua Ràdio.

Per a CCOO, les dades del mes de Juliol posen de nou la situació d’estacionalidad principalment del sector Serveis en la contractació i la seua repercussió en els diferents municipis. Les dades, encara que existeix una disminució, segons CCOO no són tot allò positives que des del punt de vista de l’ocupació. Com asseguren “les xifres continuen sent altes, encara que és de considerar la dada d’una reducció de 239 persones desocupades-registrades”.

CCOO Vinalopó-Vega Baixa ha elaborat un informe en relació amb les persones registrades en la desocupació, d’acord amb les dades facilitades pel SEPE i SERVEF. En finalitzar el 31 de Juliol el resultat era el següent respecte al mes anterior:

Alt Vinalopó: 4.477 persones. Augmenta en 81 persones.

Vinalopó Mitjà: 16.881 persones. Disminueix en 21 persones.

Baix Vinalopó: 29.171 persones. Augmenta en 30 persones.

Vega Baixa: 24.818 persones. Disminueix en 329 persones.

D’acord amb les dades, el total de persones inscrites a les comarques són 75.347 persones registrades en les oficines del SEPE, xifra que suposa una disminució sobre el mes anterior de 239 persones.

Per sectors la situació és la següent:

Agricultura: 3.954 persones. Augmenta en 94 persones.

Indústria: 17.009 persones. Augmenta 36 persones.

Construcció: 6.635 persones. Augmenta en 100 persones.

Serveis: 42.163 persones. Baixa en 404 persones.

Sense Ocupació Anterior: 5.586 persones. Baixa en 65 persones

Per edats:

Menors de 25 anys 4.7458. Disminueix en 182 persones.

Tram d’edat 25-44 anys 28.023. Augmenta en 33 persones.

Més 45 anys 42.566. Disminueix en 90 persones.

Per sexe:

El total de dones és de 45.684, la qual cosa representa el 60.63% i disminueix respecte al mes anterior en 406 persones.

El total d’homes és de 29.663, que representa el 39.37% i augmenta respecte al mes anterior en 167 persones.

Com es pot apreciar a les dades entre tots dos sexes, la diferència és molt alta entre dones i homes, mentre l’atur a les dones afecta al 60.63% als homes suposa un 39.37%, la qual cosa representa un 21.26% aquesta diferència s’ha vist disminuïda en relació al mes anterior percentualment. En aquest sentit el Sindicat també destaca que les dades del total de les 239 persones 406 hi ha hagut una disminució en dones, mentre que en homes hi ha hagut un augment de 167.

Comisions Obreres, per tant, posa de manifest la situació d’estacionalitat en la contractació i rotació fonamentalment en la Indústria i la seua repercussió en els diferents municipis. És positiu perquè disminueix el nombre de persones registrades en les Oficines del SEPE en aquells municipis, però molt al contrari, en aquells altres on el registre de persones inscrites ha augmentat, això significa que continuem estant en unes xifres molt altes de persones desocupades-registrades, i una insuficient cobertura per desocupació d’aquestes persones.