En relació amb la notícia apareguda en diversos mitjans de comunicació digitals, referida al fet que a partir de juliol serà més difícil obtindre el permís de conduir, la Direcció General de Trànsit fa els següents aclariments:

• El mes de juliol NO es produirà cap canvi que afecte l’obtenció del permís de conduir, per tant no serà més difícil ni més costós traure’s el permís que autoritza a conduir, tal com apareix publicat en alguns mitjans.

• És una notícia mancada i lamenta que algun ciutadà s’haja pogut veure perjudicat en la seua bona fe per aquesta falsa notícia.