Sabem que

  • El tabaquisme és una causa demostrada de malaltia i mort.
  • A la Comunitat Valenciana produeix al voltant de 6.500 morts anuals.
  • L’abandonament del tabaquisme a qualsevol edat repercuteix positivament en la salut de les persones fumadores i de les qui les envolten.
  • El tabaquisme és una epidèmia prevenible que es distribueix de forma desigual en els departaments, segons gènere i edat i, en especial, en la població amb menor nivell socioeconòmic.
  • El tabaquisme és susceptible d’intervenció i requereix una acció decidida per part del personal sanitari.

 


Com a personal sanitari tens l’oportunitat de:

  • Reduir el consum de tabac en la població general desanimant la incorporació al tabac, promovent l’abandonament tabàquic i fomentant la protecció de les persones no fumadores.
  • Pregunta a les persones que acudeixen a consulta si fumen(anota-ho en la seua història).
  • Aconsella’ls de forma clara sobre la possibilitat d’abandonar el tabac i estableix la disposició a abandonar el tabac.
  • Ajuda a la persona que ho desitge a deixar de fumar. Valora la intervenció especialitzada (UCA) si presenta criteris de derivació.
  • Acorda un pla de seguiment.

El tabaquisme és una patologia i una de les causes més rellevants de mortalitat evitable.