El Tribunal Suprem rectifica i atribueix l’import d’AJD (Impost d’Actes Jurídics Documentats) al banc i no al client.