Ha faltat a Monòver, als 70 anys d’edat, Ramón Sánchez Pastor, més conegut a la localitat com “El Mansanero”, de manera inesperada.

Com a conseqüència de les fortes mesures restrictives que s’han establert en relació al covid-19, no es podrà acudir al Tanatori ni celebrar cap missa, sense cap tipus d’excepció.

En aquests moments tan difícils la família agraeix les mostres d’estima que estan rebent.