Ha faltat avui a Monòver Fabián Mira Corbí als 74 anys d’edat.

Per desig de la família i la situació actual, el velatori tindrà lloc en la més estricta i absoluta intimitat.

Més endavant, quan les condicions ho permeten, se celebrarà una missa en el seu record.La seua dona, els fills, néts i la resta de la família agraeixen les mostres d’estima i suport en aquests moments tan difícils.