• S’augmentaran els controls de velocitat, principalment en carreteres convencionals
  • En 2016 van morir més de 350 persones en accidents en els quals la velocitat va ser un factor concurrent
  • Gregorio Serrano:L’evidència científica i els accidents que cada dia es produeixen a les nostres carreteres ens porten a reduir la velocitat com a mesura necessària si volem reduir la sinistralitat i el dolor de milers de famílies”
  • Molts dels sistemes d’assistència a la conducció ajuden a mantenir la velocitat estipulada en la carretera a més d’evitar sinistres vials

La velocitat, ja siga excessiva (per sobre dels límits establits) o inadequada (dins dels límits però sense ajustar-se a les condicions de la via, el vehicle o el conductor) és un problema de seguretat vial en molts països, segons estableixen l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament (OCDE) i la Conferència Europea de Ministres de Transport (ECMT). Segons tots dos organismes, la meitat dels conductors circulen a velocitat inadequada i un 20% supera en 10 km/h el límit establit.

No respectar els límits de velocitat és un element fonamental que determina la major o menor incidència en la sinistralitat vial, la gravetat i el grau de lesió de les víctimes en cas d’accident de trànsit. A més, en el cas d’accidents mortals, en un 21% d’ells, la velocitat va ser un factor concurrent.

En 2016 (últim any amb dades consolidades) més de 350 persones van morir en les carreteres en accidents en els quals la velocitat va ser un dels factors concurrents.

Per aquest motiu, i perquè conscienciar la població perquè respecte els límits de velocitat establits és essencial per a reduir la sinistralitat, la Direcció General de Trànsit comença hui una nova campanya de conscienciació i vigilància de la velocitat en carretera que es perllongarà fins al diumenge 22 d’abril. Aquesta campanya es fa de forma simultània en quasi una trentena de països que integren l’Organització Internacional de Policies de Trànsit, de la qual és membre l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil.

A més, com sol ser habitual, la DGT ha convidat els ajuntaments a sumar-s’hi, de manera que també en les vies urbanes es realitze aquesta labor de conscienciació i control de la velocitat, tenint en compte que, en les ciutats, els vianants són els usuaris que més morts registren i la velocitat la principal causa d’ells.

REDUCCIÓ DE LA VELOCITAT

La Direcció General de Trànsit inclourà en la nova Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat Vial una reducció genèrica de la velocitat en carreteres convencionals.

Segons Gregorio Serrano, director de la DGT, “la idea és que la totalitat d’aquestes vies tinguen un límit de velocitat de 90 km/h, límit que els titulars d’aquestes vies podrien elevar als nivells que consideraren raonables, atenent a la conservació i traçat de la mateixa”. “L’evidència científica i els accidents que cada dia es produeixen en les nostres carreteres ens porten a reduir la velocitat com a mesura necessària si volem reduir la sinistralitat i el dolor de milers de famílies”.

Segons diversos estudis, una disminució de l’1% de la velocitat mitjana d’una carretera, produeix una reducció del 4% en les col·lisions mortals (Nilsson). Per la seua banda, Elvik va mostrar que reduir 10 km/h el límit de velocitat implica una rebaixa de 2,5 km/h en la velocitat mitjana. Tenint en compte tots dos autors, es podria afirmar que rebaixar 10 km/h el límit de velocitat implicaria una disminució de la mortalitat entorn del 10%.

TECNOLOGIA QUE AJUDA

Els sistemes d’assistència a la conducció (ADAS) permeten reduir el risc d’accident, evitant o mitigant les conseqüències d’aquest. Segons l’estudi de la DGT  “Informe i anàlisi sobre la influència dels sistemes d’ajuda a la conducció en la seguretat vial i la seua aplicació per a la classificació de vehicles”  la implantació generalitzada d’aquests sistemes d’assistència en els vehicles nacionals reduiria la severitat dels accidents en un 57% i evitaria una xifra de 51.000 sinistres i les seues conseqüències.

Molts dels ADAS disponibles en el mercat s’han agrupat en funció de les diferents tipologies de sinistre (col·lisió, atropellament, eixida de via…) i molts d’ells redueixen automàticament la velocitat del vehicle si detecten risc de col·lisió com els FCW (Alerta de col·lisió frontal); AEBS (frenat automàtic d’emergència); SLI (indicador de límit de velocitat) o ACC (control de creuer adaptatiu).