Com cada dilluns, Paqui Limorti, historiadora i responsable de la Història Local a La Teua Ràdio, aproxima part important del passat més rellevant de Monòver a tots i totes.

Hui, coneixerem, de la mà de Joaquín Amo, «Canyís«, com veu ell «L’Estiu».

Molt interessant!