La Direcció general de trànsit posa en marxa des de les 15.00 hores del dijous 11 d’octubre i fins a les 24:00 hores del diumenge 14 del mateix mes, un dispositiu especial de regulació, ordenació i vigilància dels 5,1 milions de desplaçaments de llarg recorregut que es preveuen durant aquests dies.

L’objectiu de dita operativa és donar servei i vetlar per la seguretat dels diferents usuaris de la via, a causa de l’increment de desplaçaments que tindrà lloc per carretera durant els dies del pont i del que gaudiran milers de persones.

Segons Pere Navarro, director general de trànsit: “la DGT desplega aquest dispositiu amb la finalitat que els usuaris vegen reforçada la seguretat viària per qualsevol de les vies per les quals transiten. En definitiva, que siguen dies d’oci per als ciutadans”.

Les principals destinacions seran les zones de descans, turístiques de costa i muntanya; desplaçaments de curt recorregut a zones de segona residència i d’oci properes a nuclis urbans i desplaçaments a poblacions que celebren les seues festes populars, principalment en la Comunitat d’Aragó.

Els problemes circulatoris més importants es presentaran durant la vesprada del dijous en les eixides dels grans nuclis urbans, per a després concentrar-se a última hora de la vesprada o primeres hores de la nit a les zones de destinació. El divendres al matí també es preveu trànsit intens en les eixides de les grans ciutats. A més, es prestarà especial atenció als accessos i travessies d’aquelles poblacions que celebren festivitats.

El dissabte continuarà el trànsit intens en sentit eixida dels grans nuclis urbans en trajectes de curt recorregut a zones d’oci properes a les ciutats.

El diumenge començarà el retorn d’aquesta operació. Els problemes circulatoris es produiran en els grans eixos viaris de comunicació: carreteres nacionals, autopistes i autovies, per a ja a última hora de la nit traslladar-se a les vies d’accés als grans nuclis urbans.

Durant aquests dies s’establiran les mesures oportunes d’ordenació i regulació del trànsit per a evitar retencions i garantir la seguretat en les carreteres.

Al SERVEI DEL CONDUCTOR
Per a dur a terme aquesta operació s’ha establit un dispositiu que compta amb personal de la Direcció general de trànsit i d’altres entitats. Al voltant de 6.000 agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, més de 800 funcionaris i personal tècnic especialitzat que atenen labors de supervisió, regulació i informació en els diferents centres de Gestió del Trànsit; més de 13.000 empleats de les empreses de conservació i explotació i de les vies en règim de concessió dependents de Ministeri de Foment i de la resta dels titulars de carreteres i personal dels serveis d’emergència, tant sanitaris com bombers.

A més dels mitjans humans, la DGT compta amb sistemes instal·lats en les carreteres que permeten conéixer l’estat de la circulació i comunicar les incidències als conductors: 1.690 càmeres de televisió, 2.466 estacions de presa de dades, 2.310 panells de missatge variable i difusió a través del punt d’accés nacional d’informació de trànsit. També 12 helicòpters que actuen en missions de vigilància des de les seues bases de Madrid, València, Màlaga, Sevilla, Zaragoza, Valladolid i la Corunya.

Amb tots aquests mitjans materials i humans, la DGT:

• Instal·larà carrils addicionals i reversibles amb cons en els moments de major afluència circulatòria i en les principals carreteres d’accés a les grans ciutats.

• Restringirà la circulació de vehicles de mercaderies perilloses, transport especial i vehicles pesats de més de 7.500 kg en certs trams, dates i hores.

• Es paralitzaran les obres en les carreteres i es limitarà la celebració de proves esportives i altres esdeveniments que suposen l’ocupació de la calçada.

• Es recomanaran itineraris alternatius segons origen i destinació, si fóra necessari.

ATENCIÓ A la VELOCITAT, DROGUES-ALCOHOL, CINTURÓ I CARRETERES CONVENCIONALS

A més de totes aqueixes mesures, els agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil vigilaran el correcte compliment per part dels diferents usuaris de la via de les normes de circulació amb:

• La realització de controls d’alcohol i drogues en qualsevol tipus de via i a qualsevol hora.

• Intensificació de la vigilància en carreteres convencionals

• Vigilància del compliment de les normes de circulació a peu de carretera i des de l’aire amb els 8 radars *Pegasus dels quals disposa la DGT.

UN COMPROMÍS DE TOTS

Aquest dispositiu sol tindrà vertader sentit si els diferents usuaris de la via som conscients que la seguretat viària és una responsabilitat compartida.

Per a això, des de la DGT es recorden alguns consells que continuen sent imprescindibles per a realitzar un viatge segur:

• Valore si realment el vehicle privat és el mètode més eficient de desplaçament. Si es tria aquesta opció, revise el vehicle. Un bon manteniment del mateix millora la seguretat viària.

• Planifique el viatge per la ruta més segura per a evitar imprevistos, @*DGTes i @*InformacionDGT informaran de les incidències que puguen ocórrer en la carretera i oferiran consells als diferents usuaris de la via per a realitzar un viatge segur.

• No conduïsca si ha consumit alcohol o altres drogues. Un *porro o una ratlla poden tindre conseqüències mortals.

• Corde’s el cinturó de seguretat, i cerciore’s que els xiquets van perfectament ancorats en els seus sistemes de retenció infantil (*SRI). Els menors que mesuren 135 cm o menys han de viatjar en els seients posteriors del vehicle, excepte si el vehicle no disposa de seients posteriors, si tots ja estan ocupats per altres menors d’igual característiques o que no càpien tots els *SRI arrere.

• Mantinga l’atenció en la conducció en tot moment. Pare cada dues hores per a descansar: la fatiga i el somni són causa d’accident.

• Circule pel carril dret; l’esquerre solament és per a avançar.

• Respecte els límits de velocitat de les diferents carreteres per les quals es transita. En les carreteres de doble sentit, doble precaució.

• Atenció a les motos, són especialment vulnerables, sobretot en les corbes i en les carreteres secundàries. Prudència si és motorista.

• Mantinga la distància de seguretat amb el vehicle que va davant.

• Faça ús dels intermitents en canviar de carril.

• Si s’avança a un ciclista recorde que la Llei de Trànsit obliga a guardar una separació lateral mínima de 1,5 metres i que no es pot posar en perill ni entorpir la marxa dels ciclistes que circulen en sentit contrari. A més, el vehicle que avant a un ciclista pot ocupar part o la totalitat del carril contigu o contrari, sempre que no hi haja perill per a tal maniobra.

• Si és usuari de bicicleta, recorde que a més del casc cal circular amb llums i peça reflectora de nit o quan hi ha visibilitat reduïda. La DGT ha elaborat les rutes ciclistes protegides, una sèrie de vies especialment vigilades perquè els ciclistes puguen circular amb seguretat.

• En el cas dels vianants, si camina per vies fora de poblat, recorde que ho ha de fer per l’esquerra.

A més, si és de nit o en condicions meteorològiques o ambientals que disminuïsquen la visibilitat, haurà d’anar proveït de jupetí o una altra peça reflectora.