Hui, Adrian Alberola, biòleg i responsable de Flora i Fauna Monovera en La Teua Ràdio parlarà d’altra espècie de flora.

Una espècie molt coneguda i abundant al nostre entorn: Canyís (Phragmites australis)