Adrián Alberola, biòleg i responsable d’aquesta nova secció “Fauna i Flora monovera”, hui parlarà d’una espècie animal molt comuna a la nostra comarca.

Parlarà del Fardatxo ocel·lat.