Adrián Alberola, biòleg, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Monòver i responsable de Natura en La Teua Ràdio, ha fet una reflexió del que ha suposat la primera setmana de les Jornades de Medi Ambient.