Leo Gutiérrez, escriptor i responsable de la Nota Literària de La Teua Ràdio, ha dedicat la seua secció de hui a una obra recopil·latòria de quinze relats units en un projecte solidari monover com és “Relatos para un pueblo”, amb setze autors monovers darrere de les històries que ocupen les seues pàgines.

Escolteu!