La Nota Literària de hui va dedicada a Paulo Coelho, autor de “El Alquimista”: un camí en forma de somnis, amb Santiago, un pastor andalús que segueix el seu camí buscant un tresor.

Allà va una gran història que anima a perseguir els nostres somnis.