La gente del abismo (The People of the Abyss en l’original) (1903) és un llibre de Jack London, escriptor anglés, que parla sobre la vida en l’East End de Londres en 1902.

London va escriure de primera mà les experiències de viure en l’East End durant alguns mesos. En algunes ocasions va estar en “cases de treball” i, en altres, fins i tot, dormint al carrer.

Les condicions que va experimentar i escriure van ser les mateixes que van haver de suportar al voltant de 500.000 persones sense recursos en el Londres d’aquella època.