Què es considera “estrenyiment”? Quinis factors de risc associats hi ha? Tot això i molt més hui, a Cuidarte es quererte, amb la doctora Silvana García.