La Doctora Silvana García parlarà hui dels mosquits, concretament, del mosquit tigre i de la transmissió del Dengue en la nostra societat.

Escolteu!