Durant les darreres setmanes, les consultes mèdiques estan observant molts casos de xiquets amb la malaltia comunment anomenada “Mano, pie, boca”.

Per això, la doctora Silvana García ha cregut convenient explicar hui en què consisteix aquesta malaltia infantil i com es tracta i supera.