Amb motiu del Dia Mundial del SIDA, que es va celebrar recentment,  Silvana García, doctora i responsable de la secció de Salut de La Teua Ràdio, parlarà d’aquestes malalties i de com s’han de previndre.

Atenció!