Cancel·lacions per sorpresa, canvis d’última hora, serveis anul·lats o de categoria inferior al que es va pagar, retards eterns… OCU recorda que a l’estiu podem anar-nos de vacances, però els nostres drets no. A més, l’Organització aprofita l’inici de la temporada estival per a publicar un decàleg sobre com previndre imprevistos durant els viatges.

1. Si es contracta en una agència de viatges, ha de triar-se bé: comprovar que té bones referències i està adherida al sistema arbitral de consum (solen col·locar aquest adhesiu a l’entrada del local o en un altre lloc visible).
2. Triar bé la web: si es compra online, llegir atentament les condicions generals i comprovar que la pàgina compta amb una adreça física a Espanya i/o amb telèfon/email en el qual poder contactar amb ells.
3. Si s’opta per un lloguer turístic o per llogar directament a un particular, fer-lo tot per escrit, respectant les normes.
4. Planejar bé les dates: si es decideix anul·lar un viatge combinat amb menys de 15 dies d’antelació, el més probable és que calga pagar una penalització de el 5% i el 15%, més despeses d’anul·lació i gestió (llevat que es dega a una causa de força major). Si es tracta de serveis solts, cal informar-se bé de les condicions abans de pagar.
5. Usar passarel·les de pagament segures: la seua URL comença per https:// (i apareix la icona d’un cadenat). Pagar des de l’ordinador personal (o telèfon intel·ligent/*tablet) i evitar els equips o xarxes Wifi públiques.
6. No perdre els papers: conservar els documents que acrediten la reserva i la resta de dades (imprimir els emails, guardar rebuts i “pantallazos”).
7. Guardar els fullets publicitaris o els “pantallazos” de la web. La publicitat es vincula al contracte i, si els serveis no es corresponen amb els publicitats, es pot reclamar.
8. Portar el mòbil, tablet o cambra amb la bateria carregada: en l’aeroport podrien impedir l’embarque si les autoritats intenten encendre el dispositiu i no funciona (per sospitar que es tracta d’una altra cosa).
9. Els viatges combinats tenen més garanties: si es contracta un viatge combinat (que incloga almenys una nit d’estada o oferisca almenys dos serveis que sobrepassen les 24 hores: transport, allotjament, excursions…), hi haurà més protecció legal que en comprar serveis solts. Això és així perquè l’agència de viatges és igual de responsable que la companyia que presta el servei (companyia aèria, hotelera, tour operador, etc.), l’agència minorista i l’organitzador són responsables solidaris: es pot reclamar a l’agència per a simplificar, encara que convé deixar constància de la queixa quan es produïsca el problema i davant qui el causa (si és amb l’hotel, el guia, etc.).
10. Portar els telèfons útils sempre a mà: com a mínim el de l’agència a Espanya i el del seu representant en el lloc al qual es viatja.

Si t’han enganyat

Continuen produint-se casos d’enganys i estafes, agències o intermediaris que “embenen” un viatge que en realitat no és tal. Si això succeeix, el primer és presentar una denúncia davant la guàrdia civil o policia.

A més, és molt important conservar qualsevol documentació, des del contracte fins a la publicitat de l’anunci. Si s’havia finançat el viatge i encara no s’havia acabat de pagar, es pot reclamar la cancel·lació del préstec a l’entitat financera.

Si et deixen en terra

Si es viatjava amb avió i el vol es retarda o cancel·la, es té dret a compensació, si bé la indemnització depén de diversos factors, com la destinació o el temps amb el qual t’hagen avisat.