La Teua Ràdio continua atenta a l’evolució de l’incendi que afecta al Xirivell, davant el Parc Natural de la Serra del Coto, en Monòver.

A hores d’ara, testimonis dels fets asseguren a aquesta redacció que «l’incendi evoluciona favorablement i està ja controlat». Exactament, segons fonts oficials: «incendi controlat a les 00.45 hores».

Quan un incendi està controlat? I estabilitzat? Pot estar controlat i estabilitzat?

Són dubtes que li assalten a qualsevol a l’hora de referir-se a l’estat en el qual es troba un incendi forestal.

Per tal d’aclarir els dubtes aquests són els quatre termes clau:

INCENDI ACTIU: És en el qual les flames s’estenen sense control, produint-se la propagació del foc, i pot presentar un o més fonts.

INCENDI ESTABILITZAT: És el que sense arribar a estar controlat, evoluciona favorablement al no presentar fronts actius que facen avançar el foc lliurement.

INCENDI CONTROLAT: És en el qual tot el perímetre es troba envoltat per una línia de control, formada per una franja de terreny sense vegetació o amb vegetació ja cremada, podent quedar en el seu interior alguns punts calents.

INCENDI EXTINGIT: un incendi es dona per extingit quan els tècnics d’extinció comproven que no hi ha possibilitats que es reavive.