Salvador Giménez, regidor socialista del Govern municipal monover, ha demanat mitjançant La Teua Ràdio, col·laboració ciutadana davant les darreres informacions relacionades amb un grup de persones que observa les façanes del municipi i fa senyals amb guix blanc.

I és que, “la Policia Local ja està informada d’aquesta situació”, per la qual cosa “demanem que qualsevol persona que veja alguna cosa anormal o persones sospitoses, avisen d’immediat als agents municipals”.

Allò primer que han de fer les persones que observen un senyal en la porta de sa casa amb guix blanc “és esborrar-lo d’ìmmediat i, seguidament, informar a la Policia Local”.

Ahir van avisar a La Teua Ràdio de que veïns del barri de la Goletja havien observat aquests senyals en les façanes de les seues cases.

Seguidament, van contactar amb aquesta redacció algunes persones que viuen per zones com el carrer Tronc i darrere de l’Església, que també s’han vist afectades per aquests senyals”.