En aquests moments els jardiners particulars de la Societat Cultural Casino de Monòver estan podant un arbre de grans dimensions ubicat dins les instal·lacions de l’entitat monovera.

El pi en qüestió es trobava molt inclinat i, per precaució, estan procedint ara mateix a tallar-lo i deixar la zona segura.