Diverses vegades, al llarg d’alguns mesos, La Teua Ràdio ha publicat denúncies socials en les quals el regidor monover Salvador Giménez demanava més col·laboració ciutadana davant els actes vandàlics, en concret, el trencament de l’espill d’un “perillós encreuament del camí de la Sènia”.

Doncs bé, ahir, divendres, 31 de juliol, La Teua Ràdio va poder comprovar que torna a estar trencat aquest espill.

Un espill “molt demandat pels usuaris d’aquests camins per la perillositat i que, ara, algú l’ha tornat a trencar amb una pedrada”, com es pot apreciar en la fotografia adjunta.

Davant aquests actes que es succeixen setmana rere setmana a la localitat les autoritats fan una “crida a la sensibilització de les persones perquè compleixquen les normes cíviques de convivència ciutadana” i “animen a què es tinga cura de les instal·lacions municipals”.

A més a més, demanen als monovers que “si veuen situacions d’aquest tipus o circumstàncies estranyes o perilloses, fora d’allò normal, telefonen a la Policia Local: 606 340 740″.

Notícies relacionades: