El Grup Fotogràfic de Monòver ha organitzat el Concurs de fotografia “Setmana Santa de Monòver 2019” en el qual podran participar fotògrafs/es aficionats o professionals majors de 18 anys i de quelsevol nacionalitat.

El tema d’aquest concurs és la Setmana Santa de Monòver en totes les seues facetes i expressions. Així, les fotografies s’hauran de realitzar entre les dates compreses entre el Diumenge de Rams, 14 da’bril, i el Diumenge de Ressurrecció, 21 d’abril, ambdós inclosos.

Cada concursant podrà presentar fins a un màxim de cinc fotografies en format digital, ja siga en color o en blanc i negre, i en una màxima qualitat de 300 ppp. La mesura és lliure. La fotografia no haurà de tenir impreses dates ni escrits.

Les fotografies hauran de ser originals i inèdites. Per tant, no poden haver estar publicades ni premiades en altres concursos.

Els participants es responsabilitzaran en la seua totalitat de que no existeixen drets de tercers, així com d’assumir tota responsabilitat sobre qualsevol reclamació per drets d’imatge.

En el cas de que l’obra continga imatges de menors d’edat, el participant es farà responsable de que la seua presentació s’atén a allò estipulat per la Llei de Protecció Jurídica de Menors.

El termini d’admissió de les obres serà fins al 24 de maig de 2019 i no s’admetrà a concurs les fotografies presentades fora d’aquesta data.

Les obres podran enviar-se mitjançant correu electrònic a l’adreça concursosemanasantamonovar@gmail.com. Una sola obra per correu, indicant:

El plazo de admisión de las obras será hasta el 24 de mayo de 2019, no admitiéndose a concurso las fotografías presentadas fuera de dicho plazo.

  • Nom i cognoms
  • Adreça postal
  • Codi Postal i Població
  • Telèfon
  • Adreça electrònica
  • DNI
  • Data de naixement
  • Lema
  • Nom de l’obra

Per la seua banda, la fallada del jurat serà pública i es durà a terme el 31 de maig a les 18.30h de la vesprada en la seu del Grup Fotogràfic de Monòver. Aquest jurat estarà composat per tres personalitats del món fotogràfic, seleccionades pel GFM i la Junta Major de Confraries de la Setmana Santa de Monòver.

Pel que fa als premis, el Primer serà de 300 e uros donat per la Junta Major de Confraries de la Setmana Santa de Monòver. El Segon premi seran 200 euros donat per Consuelo Gómez i Joaquín Martínez S.C., mentre que el Tercer Premi seran 100 euros donats per Fils i Vetes.

A més a més, està previst atorgar un accèssit de 100 euros a la millor fotografia de cadascuna de les distintes Confraries o Germandats. Sobre un mateix autor no podrà recaure més d’un premi.

L’entrega de guardons es durà a terme el 7 de juny en el Kursaal Fleta de Monòver i l’organització comunicarà als premiats la fallada del jurat.