El  projecte de consorci Erasmus + del CEFIRE d’Elda «Coeducació i inclusió. Educant per a ser» ha sigut un dels seleccionats pel Servició Español per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) en la convocatòria de 2018-2019. Amb l’aprovació d’aquest projecte el CEFIRE d’Elda es converteix en el primer centre de professors de la Comunitat Valenciana que crea un consorci Erasmus + per a impulsar l’acció exterior en aquells centres educatius del seu entorn que comencen a treballar dins del Programa Erasmus.

En concret, el consorci destinarà els prop de 30 mil euros de què consta l’ajuda per a aconseguir que 8 centres de secundària de la zona d’influència del CEFIRE d’Elda realitzen 17 eixides a diferents països europeus. Els centres participants en el consorci són els instituts d’educació secundària Hermanos Amorós i Las Fuentes de Villena; l’IES de Biar; La Mola de Novelda; el Paco Mollà de Petrer; i La Melva, La Torreta i el Monastil d’Elda.

El consorci «Coeducació i inclusió. Educant per a ser» partix d’una idea conjunta dels assessors de programes europeus (Alejandro Bernabéu) i educació inclusiva (Rubén Mateo), tots dos del CEFIRE d’Elda. També compta amb la implicació de dos professors de cada centre, un d’ells la persona coordinadora d’igualtat i convivència, responsable de coordinar les actuacions d’igualtat en cada institut.

Una part de les 17 mobilitats es dedicaran a l’assistència a cursos sobre igualtat, convivència, integració, assetjament escolar o necessitats educatives especials a Xipre i Florència. Unes altres consistiran en visites a centres d’Alemanya i Suècia per a observar la seua pràctica educativa en igualtat i convivència i integració.

A més,  els participants en el consorci s’integraran simultàniament en un seminari permanent del CEFIRE d’Elda que servirà per a preparar-los per a les eixides i per a recollir la informació que generen les seues visites i els cursos als quals assistisquen. Amb tota aquesta informació es planificaran conjuntament accions educatives en els centres i projectes de millora. Al final es durà a terme una jornada d’intercanvi i de difusió oberta a tota la comunitat educativa.

Amb aquest projecte per al desenvolupament de la inclusió i la coeducació dins del marc comú europeu, el CEFIRE d’Elda reforça el seu paper de “acceleradora pedagògica” (mentoria, formació i tutorització), per als centres de l’Alt Vinalopó i de les Valls del Vinalopó.