Després de dos intensos anys de treball, l’Ajuntament de Monòver ha anunciat que “les obres per a la millora del polígon industrial “El Pastoret” de Monòver arriben a la seua fi”.

Publicitat.

 

Les obres en qüestió s’han dut a terme “en dues fases, una l’any 2018 i una altra en el 2019 i la inversió, la quantitat què ha sigut una mica més de 512.000 euros, s’ha realitzat gràcies al suport financer de l’IVACE, a través d’una subvenció concedida”.

 

L’Ajuntament de Monòver explica que amb aquestes actuacions “s’ha aconseguit millorar l’enllumenat públic mitjançant mesures d’eficiència energètica amb la implantació de lluminàries LED de baix consum, millora dels serveis contra incendis i el subministrament d’aigua potable en els accessos generals i part de la distribució, obtenint un augment del cabal i de la pressió; així com la millora de la senyalització horitzontal i vertical dels carrers, la millora de les zones verdes amb la implantació de recorreguts biosaludables i elements de terciari per a la millora dels serveis generals del polígon”.