El Defensor del Poble recomana prohibir la publicitat de jocs i apostes en els mitjans de comunicació.

Hui, M. Ángeles Quiles, Advocada de La Teua Ràdio, ho analitza.