Les passades setmanes vam parlar de les cultures precolombines Maia i Asteca. Com tots sabeu, ens falta per conèixer l’Inca.

Publicitat.Hui, Laia Esteve us explicarà les característiques de la cultura precolombina Inca, qui van viure al segle XIII.