La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies destacades de hui:

  • L’Orquesta de Pulso y Púa “Francisco Alvillar” oferirà dissabte un concert al Casino de Monòver