La Teua Ràdio ha rebut fa uns minuts una fotografia que torna a evidenciar que els contenidors ubicats en el Safareig de Monòver es troben, una vegada més, desbordats amb escombreries de tot tipus, no solament de “poda”.

Segons han destacat en reiterades ocasions a La Teua Ràdio, és habitual que “es llance a dins de tot, no solament poda, i que es desborde el seu interior fins al punt de què obstaculitze el carrer”.

Així, en algunes ocasions fins i tot no s’ha pogut passar per la via perquè es trobava completament tallada per algun objecte de grans dimensions que se n’eixia del contenidor.

Notícies Relacionades: